Harga

Percuma

RM 0

RM99 - 30 Produk - 50 Staff

Daftar

UNLIMITED

RM 199

RM999 - Unlimited Produk dan Staff

Daftar

Statistik

Jualan

RM 35,529,665.74

Jumlah jualan keseluruhan yang telah dicapai melalui sistem ini

Borang Diisi

212361

Borang telah diisi dari sistem ini mula beroperasi

Berjaya Dihantar

203950

Bungkusan telah dihantar kepada pembeli

Pengguna

2335

Pengguna aktif menggunakan sistem ini