Harga

Percuma

RM 0

RM99 - 30 Produk - 50 Staff

Daftar

UNLIMITED

RM 199

RM999 - Unlimited Produk dan Staff

Daftar

Statistik

Jualan

RM 29,941,239.48

Jumlah jualan keseluruhan yang telah dicapai melalui sistem ini

Borang Diisi

181332

Borang telah diisi dari sistem ini mula beroperasi

Berjaya Dihantar

175686

Bungkusan telah dihantar kepada pembeli

Pengguna

1883

Pengguna aktif menggunakan sistem ini