Harga

Percuma

RM 0

RM99 - 30 Produk - 50 Staff

Daftar

UNLIMITED

RM 199

RM999 - Unlimited Produk dan Staff

Daftar

Statistik

Jualan

RM 31,868,129.14

Jumlah jualan keseluruhan yang telah dicapai melalui sistem ini

Borang Diisi

192699

Borang telah diisi dari sistem ini mula beroperasi

Berjaya Dihantar

186642

Bungkusan telah dihantar kepada pembeli

Pengguna

2029

Pengguna aktif menggunakan sistem ini